Szélessávú internetHonlapkészítésÜzleti szolgáltatások

Internet: Különböző (rendszerű) helyi, regionális és országos számítógépes hálózatok, amelyek az IP protokollt használják kommunikációra. Ma már a világon több tízezer kisebb hálózatot köt össze, sok millió felhasználóval. Internet kapcsolat létesítésének feltételei a fizikai kapcsolat kialakítása a szolgáltató berendezésével. Fizikailag a kapcsolódás különböző módokon jöhet létre, amelyeket alább részletesen leírunk. Bármelyik úton épül fel a kapcsolat a szolgáltatás a kétoldalú kommunikáció biztosítása érdekében a felhasználó saját IP címmel fog rendelkezni, így az Internet önállóan címezhető tagja lesz.

Pda: Személyi asszisztens kézi számítógép.

Network Computer: Internet felhasználásra szánt, úgymond "thin" azaz vékony kliens. A számítógép által biztosított lehetőségek csökkentésével, egyszerűsítésével és olcsóbbá tételével hozták létre.

IP: lásd: Intenet Protokoll

Internet Protokoll: Az internet működtetéséhez szükséges és az eszközök kapcsolódásához nélkülözhetetlen protokoll, amely megszabja a csomagok tartalmát és ismeri a célt és a forrást.

IP cím: Az interneten az eszközök címzésére használt 4 byte hosszú, byte-onkét ponttal elválasztott egyedi azonosító szám. pl: 10.0.254.1

DNS: Domain név szervíz, az IP címek helyett használható címzési rendszer, mely közvetlenül működésképtelen lenne, ezért szükség van arra, hogy ezeket a neveket feloldják a hozzá tartozó IP cím(ek)re. Ezt a feladatot a DNS szerverek látják el.

DNS szerverek: A nevek címekre és a címek nevekre való konvertálásáért és ezen megfeleltetéséért felelős szerver alkalmazások.

TCP: A hálózati IP réteg felett közvetlenül megjelenő, a csomagok hibamentes közvetítéséért felelő nyugtázott (ellenőrzött) szállítási réteg, általános használatra.

UDP: A hálózati IP réteg felett közvetlenül megjelenő, a csomagok közvetítéséért felelő gyors nyugtázatlan szállítási réteg, üzenetszórásos technológiákhoz.

TCP/IP: Az IP és a TCP specifikáció együttes használatát jelölő, az internet általános kommunikációjára használt protokollrendszer.

UDP/IP: Az IP és a UDP specifikáció együttes használatát jelölő, rikán használt jelölés az interneten üzenetszórásra használt protokollrendszer (rádióműsor, zeneszolgáltatás).

Kapcsolt vonali elérés: Amennyiben Önnek nincs szüksége állandó internet kapcsolatra bérelt vonalon, mert mint végfelhasználó a számítógépe csak munkavégzése ideje alatt létesít kapcsolatot, akkor válasszon nem állandó elérésű TCP/IP hozzáférést (pl: telefon). Az internet kapcsolat létesítése alatt Ön teljes jogú, saját egyedi címmel rendelkező Internet tag.

Kapcsolt vonali kapcsolódás: Az Ön számítógépe kapcsolt vonalon keresztül (pl: telefon, ISDN) csatlakozik a DunaNet telephelyén lévő eszköz speciális hálózati portjához. Az Internet szolgáltatást Ön a számítógépén kliens programok alkalmazásával veheti igénybe. Ezek alkalmasak az adatforgalom bonyolítására, adat megjelenítésre, Internet szolgáltatások fogadására, valamint Ön és a hálózat kommunikációjának közvetítésére.

Szélessávú elérés: A szélessávú elérés neve az alapsávi szó kiterjesztéséből keletkezett, nagy sávszeleségű médián (üveg, koaxiális réz) történő nagy sebességű átviteli technológia.

Bérelt vonali elérés: A kapcsolt vonali eléréssel szemben ez a felhasználási mód állandó internet kapcsolatot, teljeskörű Internet elérést biztosít. Helyi hálózatokat is képes kiszolgálni. Ön az igénye szerinti sávszélességben bérelhet TCP/IP hozzáférést, ahol az adatkommunikáció sebessége 64 kbps vagy egész számú többszöröse lehet. Ajánljuk a bérelt vonali elérést, ha Önnél a felhasználók száma akkora, hogy a kapcsolt vonali elérés nem elegendő, vagy a kapcsolati idő akkora, hogy a bérelt vonal alkalmazása olcsóbb.

Bérelt vonali kapcsolódás: Az Ön telephelyén felállított router (útvonal választó számítógép) az Ön adatforgalmát a szolgáltató hálózatára továbbítja.

LEVELEZÉS

Egyéni postafiók: Az elektronikus postafiók előnyeit Ön leginkább akkor élvezi, ha nem állandó elérésű Internet kapcsolattal rendelkezik. E-mail forgalmának bonyolításához szüksége van egy olyan hálózati porthoz, amely állandóan elérhető. Gyakorlatilag a szerveren Ön egy jelszóval védett tárhelyet bérel, ahová az Ön címére elküldött levelek érkeznek.

Levelező szerver (mail szerver): Az a szerver alkalmazás, amely a levelek inteneten való közvetítéséért (küldéséért, fogadásáért) felelős.

Virtuális mail szerver: A virtuális mail szerver kezeli egy adott domain (cegnev.hu) teljes levelezését a hozzátartozó egyéni postafiókokkal és aliasokkal, ha Ön vásárol egy domain nevet, ezen szolgáltatással elláthatja a domain név levelezési feladatait.

Központi postafiók: A központi postafiók alkalmas egy adott domain (cegnev.hu) vagy annak alárendelt levelezési tartomány összes beérkező levelének egy bizonyos osszes@cegnev.hu címzésű postafiókba irányítására. Innen tölthetők le a bejövő levelek további felhasználásra, illetve továbbíthatók szelektálás után az egyéni postafiókokba.

Másod mail szerver: A másod mail szerver ugyanazokat a levélkezelési funkciókat látja el, amelyeket a virtuális mail szerver. Biztonsági szerverként üzemel, vagyis ha az elsődleges mail szerver meghibásodik annak szerepét átveszi a másodlagos szerver, így a levelezési forgalom zavartalanul folytatódik.

Levelezési lista: Ön ezen eszköz segítségével kommunikálhat könnyedén és kényemesen partnereivel, beszállítóival, ismerőseivel. A lista tulajdonképpen levélcímeket tartalmazó alkalmazás, amely az Ön által a levelező lista címére elküldött levelet továbbítja a lista által tartalmazott levélcímekre.

Alias: Az egyedi postafiókra mutató (és annak loginével és jelszószavával használható) saját jelszóval és login névvel nem rendelkező email cím. Önnek az esetben van erre szüksége, ha a kért email cím más módon nem jegyezhető. pl: loginnev: kisskft, email: kisskft@dunanet.hu alias: KissesTarsaKft@dunanet.hu

WEB ALAPFOGALMAK

WWW (World Wide Web): Hypertext (illetve hipermédia) kapcsolatokra épülő, kliens/szerver elven működő internetes szolgáltatás szöveges vagy multimédia információk terjesztéséhez, illetve a hálózati információforrások böngészéséhez. A Web állományok általában HTML formátumban vannak és HTTP szerverek szolgáltatják őket, de más típusú Internet szolgáltatások (FTP , gopher, adatbázisok stb.) is beépültek a rendszerbe. HTML (Hyper Text Markup Language) World Wide Webhez létrehozott szabványos leíró nyelv hipermédia dokumentumok készítéséhez. A HTML állományokban < > karakterek közé zárt szöveges címkék ("tag"-ek) jelzik a dokumentum szerkezetét, a színeket, a beágyazott képek helyét, a hiperlinkeket stb.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): A Web-szerverek és -kliensek közötti kommunikáció szabályait leíró protokoll.

Hypertext: Olyan (számítógépes) szöveg, melynek egyes pontjairól mutatók vannak a szöveg más pontjaira vagy más szövegekre; ahol a felhasználó a kiemelt szövegre kattintva az információknak újabb összefüggéseit és szintjeit látja és olvashatja. Asszociációk révén összekapcsolt struktúrált információk kapcsolata.

FTP (File Transfer Protocol): A TCP/IP hálózati protokoll-csomagot használó alkalmazás rétegi protokoll, amely az állományok gépek (felhasználó és egy kiválasztott szerver) közötti hibamentes másolását oldja meg. Az Interneten az FTP leginkább public domain szoftverek letöltésére, illetve a felhasználó és hálózati szolgáltatója közötti állományküldésre (pl. saját honlap karbantartása esetén) használatos.

Web-hosting (céginformáció): Olyan szolgáltatás, amikor a HTTP szerverek üzemeltetői tárhelyet biztosítanak a felhasználóik Web-oldalainak és elérhetővé teszik azokat az Interneten; a szolgáltatás díja az igényelt tárterület nagyságával arányos.

Webmester: Egy HTTP szervert vagy Web-site-ot menedzselő személy, aki a szolgáltatás tartalmi és/vagy technikai oldaláért felelős. A webmesterek nevét és e-mail címét rendszerint a kezdőlapon (honlapon) szokás megjeleníteni.

Weblap: A Web-en egy HTML programnyelvben készített oldal. Több, linkekkel összekapcsolt Web-lapból épül fel a Web-site, ahol a kezdő oldalt honlapnak hívják.

Web-site (Web-hely): Több, linkekkel összekapcsolt Web-lapból épül fel, többnyire saját domain név alatt levő Web szolgáltatás. Egy HTTP szerveren egyszerre több önálló Web-site is lehet.

Link: A HTML nyelven írt szövegben előforduló más tartalomra mutató eszköz.

Webszerver: Az a szerver szoftver, amely a HTML formátumú oldalak és az ehhez kapcsolódó képek, hangok tárolását és azoknak az Interneten keresztül a webkeresők felé való továbbítását végzi. Kész, vagy nálunk elkészített honlapját elhelyezheti telephelyünkön telepített saját számítógépén, amelyet azután önállóan menedzselhet.

Virtuális webszerver: Egy számítógépen (egy IP cím) futtatott szerver szoftver, mely lehetővé teszi, hogy egy IP címmel rendelkező szerveren több különböző domain névvel rendelkező webszerver is elhelyezkedjen (virtuális szerverek). Pl.: http://www.cégnév.hu/



Technológiai fejlesztés az Internet Dunaújváros Kft.-nél 2009
Új Magyarország Fejlesztési TervEurópai UnioMagyar Gazdaságfejlesztési KözpontNemzeti Fejlesztési Ügynökség